دوره آموزشی سیستم های هوشمند ساختمان (مرکز فنی و حرفه ای و تربیت مربی استان البرز/31-29 فروردین 1394)
  • 9ea0778495fc385e0774113d529cc50d7c9c7cc844b81c8c87a1ade204e418fa.jpg
  • 33d528ef04f909d9d89e5bd1a7df577e5765986927abfd9da977e7399767f879.jpg
  • 91eee85c7fdf0fef40a31b0ec18698904e25c74fd943f422f1ce76a30f18db70.jpg
  • ce103d964aef820d684d859acbd0e7a7f27baf431770b278478a2fff32d37fee.jpg
همین الان امتیاز بده!
0.0/5 (0 رأی)
اطلاعات پروژه