برگزاری سمینار خانه هوشمند،فناوری نوین در صنعت ساختمان(دفتر دوم HDL در رشت)
 • photo_2016-01-06_03-15-48.jpg
 • photo_2016-01-06_03-15-50.jpg
 • photo_2016-01-09_21-40-41.jpg
 • photo_2016-01-09_21-41-04.jpg
 • photo_2016-01-09_21-41-13.jpg
 • photo_2016-01-09_21-41-20.jpg
 • photo_2016-01-09_21-41-30.jpg
 • photo_2016-01-09_21-41-33.jpg
 • photo_2016-01-09_21-41-43.jpg
 • photo_2016-01-09_21-41-59.jpg
 • photo_2016-01-09_21-42-10.jpg
 • photo_2016-01-09_21-42-13.jpg
همین الان امتیاز بده!
0.0/5 (0 رأی)
اطلاعات پروژه