همایش راهکارها و تکنولوژی های روشنایی هوشمند و BMS

قبلی

همایش راهکارها و تکنولوژی های روشنایی هوشمند و BMS

همین الان امتیاز بده!
3.0/5 (1 رأی)
مکان: انجمن نورپردازی و روشنایی ایرانیان
زمان اجرا: چهارشنبه 6اردیبهشت 96
خدمات انجام شده: راهکارها و تکنولوژی های روشنایی هوشمند و BMS
مجری طرح: دفتر مرکزی HDLدر ایران
No Internet Connection