پروژه ویلایی کرمان
 • photo_2017-01-02_09-14-13.jpg
 • photo_2017-01-02_09-15-03.jpg
 • photo_2017-01-02_09-15-05.jpg
 • photo_2017-01-02_09-15-08.jpg
 • photo_2017-01-02_09-15-10.jpg
 • photo_2017-01-02_09-15-13.jpg
 • photo_2017-01-02_09-15-15.jpg
 • photo_2017-01-02_09-15-18.jpg
 • photo_2017-01-02_09-15-21.jpg
 • photo_2017-01-02_09-15-24.jpg
 • photo_2017-01-02_09-15-26.jpg
 • photo_2017-01-02_09-15-30.jpg
 • photo_2017-01-02_09-15-38.jpg
 • photo_2017-01-04_16-25-47.jpg
 • photo_2017-01-04_16-25-27.jpg
 • photo_2017-01-02_09-15-40.jpg
همین الان امتیاز بده!
0.0/5 (0 رأی)
اطلاعات پروژه
مکان: شهر کرمان
زمان اجرا: تابستان 95
خدمات انجام شده: سیستم روشنایی و امنیتی هوشمند
مجری طرح: شرکت مهندسی هدیش الکتریک دفتر همکاری استان کرمان