نمایشگاه دائمی شرکت مهندسی سازه ھوشمند نسیم در شهر بابلسر
  • photo_2017-11-29_14-29-12.jpg
  • photo_2017-11-29_14-29-04.jpg
  • photo_2017-11-29_14-29-07.jpg
  • photo_2017-11-29_14-29-18.jpg
  • photo_2017-11-29_14-29-25.jpg
  • photo_2017-11-29_14-29-28.jpg
همین الان امتیاز بده!
0.0/5 (0 رأی)
اطلاعات پروژه
مکان: شهر بابلسر
زمان اجرا: پاییز 1396
خدمات انجام شده: شوروم
مجری طرح: شرکت مهندسی 011 سازه ھوشمند نسیم دفتر همکاری شهر بابلسر