پروژه ها

دوره های آموزشی

دوره تخصصی کوتاه مدت BMS

همین الان امتیاز بده!
0.0/5 (0 رأی)

دوره آموزشی هوشمندسازی ساختمان -دی ماه

همین الان امتیاز بده!
0.0/5 (0 رأی)

دوره آموزشی هوشمندسازی تحت پروتکل KNX

همین الان امتیاز بده!
0.0/5 (0 رأی)

دوره آموزش مدیریت هوشمند ساختمان

همین الان امتیاز بده!
0.0/5 (0 رأی)

دوره تخصصی نرم افزار ایریدیوم

همین الان امتیاز بده!
0.0/5 (0 رأی)

دوره آموزشی فن مذاکره وفروش

همین الان امتیاز بده!
0.0/5 (0 رأی)

دوره دوم آشنایی با HDLiTV ویژه متخصصین

همین الان امتیاز بده!
0.0/5 (0 رأی)

دوره آموزشی HDL روسیه

همین الان امتیاز بده!
0.0/5 (0 رأی)

برگزاری آزمون ورودی دوره های BMS

همین الان امتیاز بده!
0.0/5 (0 رأی)

دوره آموزشی مقدماتی نصب تجهیزات HDL

همین الان امتیاز بده!
0.0/5 (0 رأی)

دوره آموزشی نصب محصولات در مسکو

همین الان امتیاز بده!
0.0/5 (0 رأی)

دوره آموزشی فروش در شرکت HDL

همین الان امتیاز بده!
0.0/5 (0 رأی)

دوره آموزشی HDL دبی

همین الان امتیاز بده!
0.0/5 (0 رأی)
No Internet Connection