همایش راهکارها و تکنولوژی های روشنایی هوشمند و BMS
  • 20170426_184801.jpg
  • 20170426_180501.jpg
  • 20170426_180449.jpg
  • 20170426_181209.jpg
  • 20170426_181921.jpg
  • 20170426_184535.jpg
  • 20170426_185121.jpg
همین الان امتیاز بده!
3.0/5 (1 رأی)
اطلاعات پروژه
مکان: انجمن نورپردازی و روشنایی ایرانیان
زمان اجرا: چهارشنبه 6اردیبهشت 96
خدمات انجام شده: راهکارها و تکنولوژی های روشنایی هوشمند و BMS
مجری طرح: دفتر مرکزی HDLدر ایران