سومين سمینار معرفی امکانات ساختمان هوشمند توسط دفتر دوم HDL در رشت
 • photo_2016-02-23_22-00-23.jpg
 • photo_2016-02-23_22-57-33.jpg
 • photo_2016-02-23_22-57-37.jpg
 • photo_2016-02-23_22-57-40.jpg
 • photo_2016-02-23_22-57-43.jpg
 • photo_2016-02-23_22-57-45.jpg
 • photo_2016-02-23_22-57-48.jpg
 • photo_2016-02-23_22-57-54.jpg
 • photo_2016-02-23_22-57-56.jpg
 • photo_2016-02-23_22-57-59.jpg
 • photo_2016-02-23_22-58-02.jpg
همین الان امتیاز بده!
0.0/5 (0 رأی)
اطلاعات پروژه