هوشمند سازی ساختمان موژان در شیراز
 • photo_2016-11-14_09-57-48.jpg
 • photo_2016-11-14_09-31-57.jpg
 • photo_2016-11-14_09-57-24.jpg
 • photo_2016-11-14_09-57-27.jpg
 • photo_2016-11-14_09-57-33.jpg
 • photo_2016-11-14_09-57-39.jpg
 • photo_2016-11-14_09-57-41.jpg
 • photo_2016-11-14_09-57-45.jpg
 • photo_2016-11-14_09-57-52.jpg
 • photo_2016-11-14_09-57-55.jpg
 • photo_2016-11-14_09-57-58.jpg
 • photo_2016-11-14_09-58-01.jpg
 • photo_2016-11-14_09-58-04.jpg
 • photo_2016-11-14_09-58-06.jpg
همین الان امتیاز بده!
0.0/5 (0 رأی)
اطلاعات پروژه
مکان: شهر شیراز
زمان اجرا: پاییز 95
خدمات انجام شده: کنترل سرمایش و روشنایی
مجری طرح: شرکت مهندسی نیکان مهر نمایندگی HDLدر شیراز