پروژه مقدم در شهر قم
  • photo_2017-03-01_09-42-49.jpg
  • photo_2017-03-01_09-47-38.jpg
  • photo_2017-03-01_09-47-42.jpg
  • photo_2017-03-01_09-47-45.jpg
  • photo_2017-03-01_09-47-47.jpg
  • photo_2017-03-01_09-47-49.jpg
  • photo_2017-03-01_09-47-52.jpg
  • photo_2017-03-01_09-49-11.jpg
  • photo_2017-03-01_09-49-20.jpg
همین الان امتیاز بده!
0.0/5 (0 رأی)
اطلاعات پروژه
مکان: شهر قم
زمان اجرا: زمستان 95
خدمات انجام شده: نترل روشنایی با کلید سنتی و نرم افزار ای لایف کنترل از طریق اینترنت
مجری طرح: شرکت اندریمان نمایندگی شهر قم