محصولات HDL-KNX

ماژول واسط شبکه IP به شبکه BUS

KNX net/IP Router

ماژول واسط شبکه IP به شبکه BUS  - کد فنی HDL-M/IPRT.1

ماژول  IP Interface جهت اتصال   IP  به باس KNX استفاده می شود. توسط این ماژول می توان تجهیزاتی که آدرس IP  دارند را وارد شبکه  KNX  کرد و نرم افزارهایی که سیستم هوشمند را کنترل می کنند نیاز به این ماژول واسط دارد، کاربرد دیگر این تجهیز جهت اتصال دو لاین تجهیزات  KNX   که هر لاین 64   تجهیز دارد.

 

 

پارامترهای الکتریکی:

-KNX Bus voltage: DC21-30V
-KNX Bus current: 5mA
-External power supply: DC24V (DC 12-30V)
-Power consumption: typ. 520mW, max. 800mW
-External current: typ. 190mA

دارای استاندارد:

-CE, RoHS
-RoHS

اطلاعات محصول:

-Dimensions: 90×36(2SU)×70(mm)
-Weight: 66g
-Housing material:ABS
-Installation: Din rail installation

بازدید: 955 بار