اخبار

97 07 07 Hotel Oxin 1

آمل یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ایران، قطب صنعت و فرهنگ استان مازندران، پایتخت برنج ایران،یکی از قدیمی‌ترین مراکز یک‌جانشینی، از شهرهای مهم ترابری، کشاورزی، گردشگری، معدنی و صنعتی ایران و از مهم‌ترین شهرهای مرتبط به علم در تاریخ معروف به شهر تاریخ و فلسفه است. پیشینه شهر آمل به زمان آماردها بر می‌گردد

و در تاریخ نوشتاری نیز، مانند شاهنامه آمل از مراکز مهم اتفاقات بوده‌است.آمل در زمان زیاریان، علویان پایتخت ایران و در زمان اشکانیان یکی از مراکز ایران بود و در زمان فریدون تا زمان بهرام گور نیز آمل تختگاه و پایتخت ربع مسکون است. آمل سومین شهر پرجمعیت استان مازندران است.

هتل اکسین  در کیلومتر 4 جاده آمل تهران واقع شده است و با 21 اتاق پذیرای مهمانان و گردشگران می باشد. این هتل به سیستم هوشمند هتلی HDL مجهز شده است و کلیه کنترل های مربوط به اتاق شامل مدیریت تردد، کنترل روشنایی و سیستم تهویه از طریق سیستم هوشمند HDL و توسط نرم افزار IHMS کنترل می شود.

97 07 07 Hotel Oxin 2

جهت مشاهده تصاویری از این هتل می توانید در ادامه گالری تصاویر را مشاهده نمایید