درباره ما

طی دوران برنامه 7ساله اول( 1327 تا1334) دایره ای به نام بنگاه مهندسی درسازمان برنامه وقت تشکیل گردید که انجام امور نقشه‌برداری نیز بخشی از فعالیت‌های این بنگاه بود. از سال 1330 به بعد مهندسان مشاور خارجی برای اجرا و مشاوره پروژه‌های مختلف در کشور حضور داشتند که بابت هزینه عملیات نقشه‌برداری مبالغ زیادی دریافت می‌نمودند. طی این سالها گروهی از کارشناسان سازمان برنامه  به فکر تاسیس سازمانی افتادند که بتواند پاسخگوی نیازهای نقشه‌برداری درسطح کشور باشد. با پیگیریهای انجام گرفته درتاریخ هفتم خرداد 1332به منظور تهیه نقشه کل کشور و تطبیق عملیات نقشه‌بــرداری کــه بـوسیلــه کلیه موسسات و دوایر دولتی در تمام کشور صورت می گرفت دولت وقت اقدام به تصویب قانون سازمان نقشه‌برداری کشور زیر نظر سازمان برنامه وقت نمود.


این سازمان تازه تاسیس ابتدا با جذب نقشه بردارانی از دیگر دستگاهها و تهیه لوازم و تجهیزات شروع بکار نمود، سپس به بمنظور بسترسازی جهت دستیابی به فن‌آوری روز نقشه‌برداری که آن‌روزها از طریق عکسبرداری‌هوایی و تبدیل عکسها به نقشه درکشورهای پیشرفته متداول بود، اقدام به دوره‌های آموزشی برای تربیت نیروی انسانی نمود.


با تاسیس سازمان نقشه برداری وبهره گیری از فن آوری نوین براساس آموزشهای مذکور و تجهیز این سازمان به تجهیزات پیشرفته نظیر هواپیما ، دستگاه‌های تبدیل، دستگاههـای چـاپ، فاصلـه‌یاب‌ها، دوربین‌هـای نقشه برداری، تجهیزات کارتوگرافی، ... قدم‌های موثری دراجرای برنامه‌های عمرانی برداشته شد. سازمان نقشه‌برداري كشور با نقشه‌برداري، عکسبرداری‌هوایی، تهیه نقشه‌های مختلف درکلیه برنامه‌هاي عمراني از قبيل شهرسازی، سدسازی، آبیاری، راهسازی، انتقال نیروی برق، استخراج معـادن، تهیه نقشه های کاداستر نقش موثری ایفا نموده است


در سازمان نقشه برداری کل کشور با بهره مندی از سیستم هوشمند توانسته ایم به صورت مرکزی وضعیت تمامی خطوط روشنایی را از طریق پنل مرکزی نمایش داده و امکان اعمال فرمان های کنترلی  به صورت اتوماتیک از طریق سناریو های هوشمند و یا به صورت دستی  از طریق نرم افزار  فراهم است. در تمامی فضا های اداری سنسور های 12 کاره هوشمند نصب شده است که بر اساس حضور و حرکت نسبت به تشخیص افراد اقدام می نماید و با محاسبه شدت روشنایی (LUX) نسبت به تنظیم شدت روشنایی و کنترل خطوط اقدام می کند. در این ساختمان کلید های سنتی به صورت کامل حذف شده اند و مدیریت روشنایی توسط کلید های هوشمند با لایه های امنیتی مدیریتی کنترل می شوند. در این ساختمان از نرم افزار GMS جهت مدیریت روشنایی بهره برده شده است.


هدف اصلی از سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در ساختمان های اداری نظارت، کنترل و بهینه سازی است.
با نظارت و کنترل صحیح میتوانیم وضعیت تمامی تاسیسات ساختمان را در هر لحظه رصد کرده و با آنها فرمان کنترلی مناسب را صادر نمود . توجه به موارد ذکر شده در مورد ساختمان‎های اداری که به لحاظ عمومی بودن مالکیت آنها معمولاً تحت کنترل و نظارت دقیقی قرار نمی‎گیرند، از اهمیت بیشتری برخوردار است و سیستم هوشمند با اعمال فرمان های کنترلی در شرایط مناسب علاوه بر تامین شرایط مطلوب سبب صرفه جویی در مصرف انرژی میگردد.