درباره ماban1

سامانه مدیریت جامع انرژی در ساختمان با استفاده از تکنولوژی های مدرن به کار رفته در آن هم برای سازندگان و صاحبان ساختمان و هم کاربران مزایایی را به همراه دارد. زمانیکه از سیستم های مدیریت جامع انرژی در ساختمان یا سیستم های هوشمند ساختمان نامی به میان می آید، منظور تکنولوژی های اتوماسیون ساختمان می باشد که به ما در امر آنالیز ، کنترل و ارتقاء عملکرد ساختمان با هدف افزایش بازده، سطح آسایش و امنیت ساختمان کمک می نماید.

 

 

 

 

بازار جهانی و منطقه ای
22بر اساس گزارش وبسایت BI Intelligence سیستم های هوشمند ساختمان در حال حاضر با رشد سریع خود در حال حاضر در حال پیشرفت می باشند و رد پای این سیستم ها و نتیجه آن را می توان در کاهش هزینه های جاری ساختمان و کاهش سطح کربن تولید شده در ساختمان ها بررسی کرد و دید. طبق اطلاعات این وبسایت تحقیقاتی سیستم های هوشمند ساختمان تا سال 2035 به صورت کامل ظهور خواهند کرد و رشد نهایی آن در بازار دنیا در این سال قابل مشاهده است.
بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی Grand View حجم معاملات در حوزه هوشمند سازی ساختمان ها و سامانه های مدیریت جامع انرژی تا سال 2022 به رقم 6/100 میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین نرخ رشد سالانه مرکب این بازار(CAGR) در طی سال های 2016 الی 2022 برایر %65/10 خواهد بود.
توانایی سامانه مدیریت انرژی و هوشمندسازی ساختمان در امر بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین افزایش سطح آسایش و امنیت ساختمان باعث رونق این صنعت در بازار می باشد. از طرفی پیشرفت در زمینه تکنولوژی های ارتباط بیسیم و همگرایی IOT با سیستم های اتوماسیون ساختمانی روز به روز بر حرکت روبه جلوی این صنعت و گسترده تر شده آن می افزاید.

 


بر اساس تحقیقات شرکت BBC انگلستان سهم سیستم های هوشمند در ساختمان های اداری و تجاری برابر 77 میلیارد دلار و سهم ساختمان های مسکونی بر اساس نشریه خبری Achrnews قریب به 36 میلیارد دلار و سهم بازار هوشمند سازی در حوزه هتلینگ و سامانه های قابل استفاده در آن برابر 50 میلیارد دلار خواهد بود.


گزارشات ارائه شده از سوی مراکز تحقیقاتی بر اساس داده های کنونی و رشد احتمالی است که در این سیستم قابل تخمین می باشد ولی آنچه این رشد را در بازار تغییر می دهد روند تغییرات تکنولوژیکی است که در حال حاضر و در آینده نزدیک بازار سیستم های هوشمند را تحت الشعاع قرار خواهد داد و این تکنولوژی در تمام صنایع بروز خواهد نمود.
به عنوان مثال بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی Markets and Markets " انتظار می رود بازار سیستم های خانه هوشمند از سال 2015 با مبلغ 11/32 میلیارد دلار به مبلغ 28/78میلیارد دلار در سال 2022 برسد و با 46/12 شاخص CAGR در بازه سال های 2016 الی 2022 مواجه شود. رشد بازار سیستم های خانه هوشمند به پارامتر های دیگری نظیر رشد بازار IOT، حجم هزینه های کاهش یافته بر اثر استفاده از سیستم های هوشمند در حوزه ساختمان های مسکونی، تعداد شرکت های بزرگ که روند تولیدات خود را به بازار این صنعت سوق خواهند داد و افزایش اهمیت کنترل خانه از راه دور بستگی خواهد داشت ".
در حال حاضر بازار صنعت هوشمند سازی ساختمان ها در مرحله گذار قرار دارد. تا قبل از سال 2015 میلادی این سیستم بیشتر به عنوان یک تجهیز لوکس نگاه و به کار گرفته می شده است و در حال حاضر به عنوان یکی از ملزومات ساختمان ها مورد استفاده قرار گیرد.


33بر اساس نتیجه گیری مرکز تحقیقاتی BI Intelligence در گزارش خود در زمینه بازار سیستم های هوشمند ساختمان این صنعت در حال حاضر در شکاف تطبیق تکنولوژیکی قرار گرفته است و در تلاش است که به سرعت این فاز را پشت سر گذاشته و به بازار عمده برسد. بر اساس این گزارش سال 2016 نقطه عطف تطبیق تکنولوژی با نیاز بازار و آغاز رسیدن به بازار عمده می باشد. این تطبیق به گونه ای حرکت خواهد کرد که حدود سال 2030 به رشد کامل بازار هوشمند خواهد رسید. نرخ تطابق به روند تصمیمات دولت ها در کاهش مصرف منابع انرژی، تصمیمات اتخاذ شده در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی و استاندارد های زندگی اشخاص وابسته خواهد بود.