درباره ما

121

گسترش هر صنعتی نیاز به متخصصینی دارد که با آن صنعت و به پیاده سازی آن آشنا باشد. از این رو شرکت HDL در اولین سیاست های کاری خود به امر آموزش توجهی جدی داشته است که در نهایت منجر به راه اندازی مراکز آمزشی مختلف در اروپا، آسیا، اقیانوسیه، آفریقا و آمریکا شده است.
همچنین در راه گسترش فعالیت های آموزشی ارتباط با دانشگاه های مختلف دنیا موضوعی بوده است که در سیاست های آموزشی HDL وجود داشته است. ارتباط با دانشگاه لنکستر انگلستان ، دانشگاه Lena آلمان در سطح بین المللی از این قبیل موارد بوده است.

 

تصویر روبرو مربوط به برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه لنکسترمی باشد.

همچنین در ایران اقدامات مشابهی صورت گرفته است که می توان به برگزاری سمینار های آموزشی در دانشکده فنی شهرضا، و همکاری گسترده با ارگان های دولتی نظیر سازمان فنی و حرفه ای ایران اشاره نمود. طی آخرین فعالیت های آموزشی تیم فنی HDL در ایران مدرس تیم المپیاد مهارت 2015 برزیل بودند که در زمینه هوشمند سازی تحت پروتکل KNX این شرکت تمامی آموزش های لازم را در اختیار تیم المپیاد سازمان فنی و حرفه ای ایران قرار داد که منجر به دریافت نامه تقدیرنامه گردید که در بخش تقدیر نامه ها آورده شده است.