برآورد هزینه

silver طرح طلایی خانه هوشمند بر اساس 75 درصد امکانات سیستم هوشمندجهت منازل مسکونی در نظر گرفته شده است.  این طرح با نیم نگاهی به طرح برنزی و طرح طلایی پیش بینی شده است و بر اساس نیاز قابل تغییر می باشد. امکانات آن اجباری و الزامی نبوده و شما می توانید هر یک از ویزگی های آن را تغییر دهید.

همان طور که در صفحه ابتدای سایت در خصوص امکانات طرح نقره ای مشاهده فرمودید می توان امکانات سیستم هوشمند را در این طرح به شرح زیر در نظر گرفت:

  • سیستم هوشمند روشنایی
  • سیستم هوشمند تهویه مطبوع شامل سیستم سرمایش و گرمایش هوشمند
  • سیستم هوشمند امنیتی
  • سیستم هوشمند صوتی و تصویری
  • کلید های هوشمند

با در نظر گرفتن هر یک از قابلیت های فوق می توان تخمین حدودی نسبت به قیمت طرح هوشمند در نظر گرفت. آنچه مسلم است تعداد امکانات و ویژگی هر یک در قیمت نهایی طرح تاثر گذار خواهند بود. همچنین نوع سیستم های استفاده شده در ساختمان بر اساس نوع سازه و اجزای تاسیساتی بکار رفته در آن می تواند در روند قیمت گذاری تاثیر گذار باشد. به عنوان مثال کنترل سیستم روشنایی می تواند شامل کنترل چراغ های معمولی به صورت on/off، چراغ های قابل تنظیم تحت عنوان Dimable و چراغ های RGB با قابلیت های تنظیم شدت روشنایی و رنگ باشد. با توجه به بهره گیری از هر یک تجهیزات کنترلی ویزه ای متناسب با هر مصرف کننده مورد نیاز می باشد که می تواند قیمت نهایی طرح را تحت الشعاع قرار دهد.

خاطر نشان می گردد قیمت گذاری سیستم هوشمند برای خانه های هوشمند بر اساس متر مربع صورت نمی پذیرد و صرفا جهت اطلاع شما از حدود قیمت اجزای سیستم خانه هوشمند اعلام می گردد

هم اکنون از خدمات مشاوره ای رایگان ما بهره مند شوید

کلیه خدمات دفتر مرکزی HDL در راستای انتخاب سیستم هوشمند ویژه خانه هوشمند و ساختمان هوشمند به صورت رایگان در اختیار شما قرار دارد. برای استفاده از این خدمات هم اکنون با ما تماس بگیرید

با در نظر گرفتن هر یک از قابلیت های فوق می توان تخمین حدودی نسبت به قیمت طرح هوشمند در نظر گرفت. آنچه مسلم است تعداد امکانات و ویژگی هر یک در قیمت نهایی طرح تاثر گذار خواهند بود. همچنین نوع سیستم های استفاده شده در ساختمان بر اساس نوع سازه و اجزای تاسیساتی بکار رفته در آن می تواند در روند قیمت گذاری تاثیر گذار باشد. به عنوان مثال کنترل سیستم روشنایی می تواند شامل کنترل چراغ های معمولی به صورت on/off، چراغ های قابل تنظیم تحت عنوان Dimable و چراغ های RGB با قابلیت های تنظیم شدت روشنایی و رنگ باشد. با توجه به بهره گیری از هر یک تجهیزات کنترلی ویزه ای متناسب با هر مصرف کننده مورد نیاز می باشد که می تواند قیمت نهایی طرح را تحت الشعاع قرار دهد.

خاطر نشان می گردد قیمت گذاری سیستم هوشمند برای خانه های هوشمند بر اساس متر مربع صورت نمی پذیرد و صرفا جهت اطلاع شما از حدود قیمت اجزای سیستم خانه هوشمند اعلام می گردد

هم اکنون از خدمات مشاوره ای رایگان ما بهره مند شوید

کلیه خدمات دفتر مرکزی HDL در راستای انتخاب سیستم هوشمند ویژه خانه هوشمند و ساختمان هوشمند به صورت رایگان در اختیار شما قرار دارد. برای استفاده از این خدمات هم اکنون با ما تماس بگیرید