راهکار ها

عمل بر اساس شرایط
سیستم مدیریت هوشمند ابر انرژی به شما این امکان را می دهد که بر اساس تنظیمات ساده خروجی قدرتمندی را بدست آوید. شما می توانید قوانین خود را پیاده کرده ، شاخص هایی را با هم ادغام نموده و بر اساس این موارد رخداد هایی را تحقق نماید.

زمان بندی تجهیزات
هر زمان نیاز داشتید اتفاقی زمان بندی شده را در سیستم داشته باشید کافی است آن اتفاق را در جدول زمانبندی خود در زمان مشخص بواسطه کشیدن و رها کردن قرار دهید. سیستم مدیریت ابر انرژی همه چیز را برای شما ساده کرده است .

featuresRules01

3

دپارتمان فنی، پشتیبانی و آموزش

ساسان کرمی

ساسان کرمی

مدیر واحد فنی

مریم سعیدی

مریم سعیدی

کارشناس فنی و طراحی نرم افزار

افسانه حمامی

افسانه حمامی

کارشناس سخت افزار

حسین آبشار

حسین آبشار

کارشناس فنی و مسئول آموزش

وحید جعفری

وحید جعفری

کارشناس فنی و طراحی نرم افزار

1011121314