راهکار ها

همه چیز را کنترل کنید
سامانه مدیریت ابر انرژی کنترل لحظه ای همه چیز را در اختیار شما قرار خواهد داد. سیستم را روشن کنید، دمایی را تنظیم نمایید ، باز کرده یا ببندید، درصدی را جهت تنظیم اعمال نمایید. این ها دستور اتی است که شما به سادگی می توانید از طریق شبکه ای به صورت ابر گسترده و تحت وب کنترل نمایید.

مکانیزه کنید
تمامی تجهیزات تحت پوشش سیستم مدیریت ابر انرژی بر اساس قوانین سیستماتیک شما قابل کنترل می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ویژگی ها و قوانین اینجا کلیک کنید.

featuresControl01

 

 

control

No Internet Connection