راهکار ها


کنترل سیستم روشنایی
در یک سوئیت هوشمند با بهره گیری از پنل یا کلیدهای هوشمند، تبلت و تلفن همراه میهمان، امکان کنترل سیستم روشنایی به تفکیک یا بر اساس سناریوهای خاص فراهم است.


روشنایی

 

 

Hospitality Usecase 03 03 0

1-ارتباط تمام تجهیزات یک سوئیت با یکدیگر و پایگاه مدیریت هوشمند هتل

2-نرم افزار یکپارچة مدیریت سوئیت ها

3-تجمیع سازی با سیستم مدیریت دارایی هتل یا (PMS (Property Management System

4-مدیریت مصرف انرژی

 

 

 

 

هتل

• طرح اول
اهداف کلی در این طرح عبارتند از:
- کنترل روشنایی تمامی فضاهای سوئیت بصورت هوشمند و اجرای سناریوهای مختلف از قبیل ورود، خروج، خواب و ...
- امکان ارسال انواع فرامین به رسپشن و نمایش همزمان آن در محل درب ورودی سوئیت
- کنترل سیستم سرمایش و گرمایش از طریق پنل کنترلی دارای ترموستات داخلی
- کنترل باز و بسته بودن پرده¬برقی
- قابلیت کار کردن و فعال شدن سناریوی ورود با کارت¬های RFID
- امکان تشخیص انواع کارت ها شامل میهمان، خانه¬داری، مدیریت و ... جهت اجرای انواع سناریوهای ورود با در نظر گرفتن اصل مصرف انرژی

opt21

سیستم مدیریت هوشمند هتلی
(Hotel Management System)
با پیشرفت چشمگیر صنعت گردشگری در قرن حاضر، رشد علم و فن آوری با تمام جنبه های مثبت و منفی آن تاثیری شگرف در سبک زندگی انسانها بازی می‏کند و خواسته¬ها و شیوﺓ زندگی نسل جدید تحت تاثیر آن، میل به زندگی در محیطی مدرن را طلب میکند از سوی دیگر رسیدن به مرزهای بحرانی مصرف انرژی و تبعات آن (مانند آلودگی هوا، افزایش قیمت حاملها و...) برای جوامع انسانی نیاز به بهره¬گیری از تکنولوژی در مدیریت و کنترل هوشمند انرژی را هرچه بیشتر نمایان می سازد. موارد فوق دلایلی هستند که سرمایه¬گذاران در امر هتل را به استفاده از سیستمهای مدیریت یکپارچه هتل ترغیب می نماید.