مدیریت ساختمان BMS

 

هدف اصلی بکارگیری BMS در ساختمانها بهره¬گیری از مزایای اقتصادی و کاهش مصرف انرژی و ایجاد فضای امن و آرام در آنهاست. عموم مزایا و نتایج بهره¬برداری از BMS عبارتند از:bigstock Happy Relaxed Woz321g4ltzmw0wv0s2yw953hgt2ykr7t14k6q2zqtw

ایجاد محیطی مطلوب برای افراد حاضر در ساختمان
استفادة بهینه از تجهیزات و افزایش عمر مفید آنها
ارائة سیستم کنترلی با قابلیت برنامه¬ریزی زمانی عملکرد
کاهش چشمگیر هزینه¬های مربوط به تعمیرات و نگهداری
بهینه¬سازی و صرفه¬جویی در مصرف انرژی
عدم نیاز به پیمانکار دائمی ساختمان
امکان مانیتورینگ و کنترل تمامی نقاط تحت کنترل از طریق یک PC، موبایل یا اینترنت
با توجه به یکپارچه¬سازی مدیریت تاسیسات و سیستم¬های مختلف در ساختمان، تمام تجهیزات بصورت هماهنگ کار کرده و امکان تداخل و بروز مشکلات ناشی از عدم هماهنگی از بین می¬رود.
امکان گرفتن گزارش¬های آماری از تمامی تجهیزات و عملکرد آنها بمنظور بهینه¬سازی مصرف و عملکرد.