مدیریت ساختمان BMS

انرژي نقش به سزايي در عرصه سياسي و اجتماعي بشر ايفا مي‌كند در قرن حاضر مهمترين دارائي هر جامعه ميزان ذخاير انرژي آن مي‌باشد و امنيت ملي آن‌ها مستقيما به اين منابع وابسته است. با كمبود منابع موجود در جهان نقش اين مجموعه حياتي هر دهه بيشتر خواهد شد و لذا بهاي پرداختي آن نيز افزايش مي‌يابد. اين امر سبب ايجاد روند و روش‌هاي صرفه جوئي و بهينه سازي مصرف انرژي مي‌باشد


درگام دوم رفاه انسان، امنيت و آرامش او يكي از معيارهاي مهم بشر بوده و هر لحظه تلاشي در جهت ارتقا آن داشته اكثر ابداعات واختراعات نخستين انسان‌ها تا به حال در اين مقوله گنجانده مي‌شود و به اين مطلب صحه گذاشته است.
صنعت هوشمند ساختمان در راستا اين دو گام حركت داشته و هدف کلی این سیستم در حالت کلی راحتی افراد در کنار مدیریت و کنترل صحیح تاسیسات ساختمان همراه با صرفه جویی در مصرف انرژی میباشد.
BMS   بنا به تعريف انيستيتو ساختمان‌های هوشمند بنايي است كه با استفاده بهينه از چند عنصر پايه ای: سازه، سيستم، خدمات، مديريت و روابط دروني آن‌ها محيطي مناسب و داراي صرفه اقتصادي ايجاد نمايد. BMS   در سال 1970 ميلادي به جهان معرفي گرديده است و بنا به آماري كه IBM در نشست 5در5 سال 2008 منتشر كرد يكي از 5 تكنولوژي جهان مي‌باشد كه طي 5 سال آينده جهان را متحول خواهد كرد.
امروزه BMS یا سیستم مدیریت هوشمند ساختمان به یکی از گریزناپذیرترین شاخه¬های علمی، تحقیقاتی و اجرایی در ساختمانها بمنظور نظارت اتوماتیکی و کنترل تاسیسات تبدیل گردیده است.