خانه هوشمند

کنترل هوشمند روشنایی

سیستم کنترل پرده/ کرکره/ سایبان/درب اتومات

سیستم کنترل از راه دور ساختمان

سیستم سرمایش و گرمایش

و...


اتوماسیون منازل تاریخچه پیشینی دارد.پیدایش محصولات خانه هوشمند به سال 1975 میلادی بر می گردد زمانیکه یک شرکت در اسکاتلند X10 را توسعه داد . X10 پروتکلی است که به محصولات سازگار با یکدیگر اجازه میدهد از طریق سیم های برق خانه باهم در ارتباط باشند و نیاز به کابل اختصاصی برای شبکه کردن دستگاهها با یکدیگر ندارد.
X10,Zigbee,Buspro,KNX و Z-ware پروتکل هایی برای ارتباطات در یک خانه هوشمند هستند و بین لوازم الکتریکی یک اتحاد ایجاد می کنند.