بیمارستان هوشمند


در مکان های با دسترسی عمومی ، مدیریت پارکینگ و نظارت بر عبور و مرور ماشین ها همواره از اهمیت خاصی برخوردار است.از مزایای سیستم مدیرت هوشمند پارکینگ میتوان به موار زیر اشاره نمود:
•    استفاده از دوربین های پلاک خوان و یا تگ ها RFID جهت تشخیص خودرورهای مجاز به منظور باز و بسته شدن اتوماتیک راه بند در قسمت پارکینگ اختصاصی
•    قابلیت نمایش تعداد مکان های خالی در قسمت ورودی پارکینگ عمومی
•    قابلیت تشخیص حضور و عدم حضور ماشین از طریق چراغ های رنگی (سبز و قرمز) در راهرو های
•    نمایش تعداد جای پارک خالی در حوزه راهرو ها و ورودی طبقات هر پارکینگ
•    محاسبه و پرداخت هزینه های مربوط به پارکینگ به صورت هوشمند
•    امکان ضبط تصاویر هر خودرو در صورت بروز حادثه همچون سرقت و خرابکاری