بیمارستان هوشمند

bms hospitalتاسیسات بیمارستان با توجه به اهمیت ساختمان بیمارستان و ویژگی های منحصر بفردی که به واسطه ارتباط با زندگی انسان ها دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و هر گونه وقفه در کار ارائه خدمات تاسیساتی نظیر خاموشی روشنایی، قطع سیستم های تهویه و اختلالات دمایی، قطع برق اضطراری و ... می تواند صدمات جبران ناپذیری که گاها به فوت نیز می انجامد را حاصل شود. از این رو مدیریت منظم، کنترل دقیق و مانیتورینگ لحظه ای رخداد های تاسیسات موضوعی است که هدف اصلی سامانه های هوشمند تاسیسات بیمارستانی است.


به طور کلی عمده مزایای این سامانه ها عبارتند از:
•    کاهش مصرف انرژی
•    امکان کنترل و مانیتور تمامی اجزای تاسیسات از نقاط مختلف و به صورت از راه دور
•    امکان ارائه گزارشات آماری مبسوط به منظور ارتقاء تصمیمات مدیریتی در راستای بهبود شرایط کنترلی و مشاهده مشکلات به صورت لحظه ای
•    بهبود شرایط تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات با ارائه گزارش دقیق خطا های سیستمی و جلوگیری از تشدید مشکلات سیستم
•    بهینه سازی شرایط مدیریت بحران و کاهش زمان عملیات در زمان اضطرار
•    تقویت روش های کنترل عفونت
در ادامه بخش های مختلف این سامانه تشریح خواهد شد