ویدیوهای آموزشی

آموزش طراحی سیستم های هوشمند ساختمان

98 10 22 کلیات
به دنبال اهداف دفتر مرکزی برند HDL در راستای آموزش و توجه این مجموعه به آموزش مهارتهای هوشمند سازی به پرسنل و همکاران، تصمیمی برای قرار دادن آموزش نحوه ی طراحی سیستم های هوشمند ساختمان بر روی سایت www.hdliran.com گرفته شد تا علاقه مندان به صنعت ساختمان و تکنولوژی بتوانند از این آموزش ها استفاده نمایند. به امید روزی که ایران عزیزمان در تمام ابعاد صنعت، از بهترین های این کره ی خاکی باشد.