آموزش

training 01

training 02

training 03

training 04

training 06

training 05

training 07

Fanni 

به اطلاع نمایندگان گرامی می رساند که شرکت مهندسی هوشمند پارس در نظر دارد در تاریخ 97/12/09در دفتر مرکزی HDL دوره ی تربیت مربی برگزار می نماید:

 شرایط شرکت در دوره :